Przygotowanie pracy

Weryfikacja plików

Weryfikacja przesłanych plików

Przed przystąpieniem do realizacji zlecania, wszystkie wpływające do nas pliki sprawdzane są dwuetapowo. Wstępną weryfikację przeprowadza automatyczny program weryfikujący poprawność techniczną projektu. Następnie pliki sprawdzane są bezpłatnie przez naszych grafików. W ten sposób udaje nam się wyeliminować większość potencjalnych problemów technicznych.

Należy jednak pamiętać że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku zawsze należy do Państwa. Weryfikację przesłanych plików należy traktować jako „ostatnią deskę ratunku”. Prosimy przed wysłaniem pliku o dokładne sprawdzenie jego poprawności. Odrzucenie pliku powoduje konieczność poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do naszego systemu.

Na stronach wyboru produktu oraz w dziale POBIERZ znajdują się do pobrania makiety, bardzo pomocne w prawidłowym przygotowaniu pliku do druku. Gorąco zachęcamy również do dokładnego zapoznania się z informacjami technicznymi dostępnymi poniżej - przygotowanie pliku oraz najczęstsze błędy.

W przypadku wykrycia problemów nasi graficy ustawiają status zamówienia „błąd pliku”. Zawsze o tym fakcie są Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczne. W uwagach nasi graficy określają rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.

Co nasi graficy weryfikują?

 • zgodność zamówienia z plikiem - sprawdzamy czy rodzaj zamówionego produktu zgadza się z przesłanym plikiem. Pozwala to wychwycić oczywiste pomyłki spowodowane załadowaniem nie tego pliku do zamówienia.
 • wymiary projektu - czy wymiary projektu zgadzają się z zamówieniem. Jeśli zamawiają Państwo wizytówki 85x55mm a przesłany plik ma format 90x50 – nasz grafik zareaguje i wstrzyma realizację zlecenienia. Problem często dotyczy ulotek – prosimy zawsze sprawdzić format pracy przed wysłaniem.
 • ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza się z zamówieniem. Jeśli zamówienie jest na druk dwustronny (4+4) a przesłany plik ma jedną stronę – grafik ustawi „błąd pliku”. Dotyczy to również ilości stron w broszurach. Sprawdzamy czy ilość stron broszury w pliku zgadza się z tą którą Państwo zamówili.
 • spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy. Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”
 • bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia. Minimalna bezpieczna odległość to 2mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.
 • obecność overprintów/ich brak - w takim przypadku dla obiektów w kolorze 100% czarnego jest zadawana opcja overprint (nadruk), dla pozostałych kolorów obiektu opcja overprint jest usuwana jeśli jest w projekcie. Plik po takich modyfikacjach trafia do druku.
 • kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych (jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39. Drukarnia Viperprint nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po w/w zmianach praca trafia do druku.
 • czcionki - sprawdzamy czy wszystkie czcionki w projekcie są zmienione na krzywe. Jeśli tak nie jest – grafik ustawia status „błąd pliku”
 • orientacja stron - sprawdzamy czy strony projektu mają tę samą orientację względem siebie. Jeśli pierwsza strona projektu ma orientację poziomą a druga – pionową, praca otrzyma status „błąd pliku”

Weryfikacja opcji podstawowych

W niektórych produkach dostępne są opcje dodatkowe. Jeśli zamówili Państwo produkt z jedną z poniższych opcji – jej poprawność w pliku jest również weryfikowana

 • poprawność falcowania - w miarę możliwości nasz grafik sprawdza, czy układ projektu zgadza się z zamówionym falcowaniem, np. czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, czy grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania. Jednak nie jest możliwe by nasz grafik przewidział Państwa zamysł artystyczny danej pracy. Dlatego tylko bardzo nietypowe lub budzące wątpliwości przypadki niezgodności są sygnalizowane zmianą statusu na „błąd pliku”. Brak reakcji w tym zakresie nie jest podstawą do ewentualnej reklamacji druku.
 • poprawność bigowania - podejmowane są identyczne działania jak w przypadku poprawności falcowania
 • dziurkowanie - czy jest zaznaczone na dwóch stronach projektu, czy jest w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia
 • lakier punktowy UV - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • kolory specjalne tzw. spotowe np. Pantone, HKS - sprawdzamy czy projekt zawiera kolor specjalny prawidłowo przygotowany. Proszę pamiętać o doborze rodzaju farby do drukowanego podłoża (powlekane, niepowlekane). Nie sprawdzamy czy wpisany w formularzu nr koloru Pantone jest prawidłowo dobrany do podłoża.
 • tłoczenie - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • hotstamping - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • personalizacja - sprawdzamy czy przesłane pliki zawierają dane, czy wielkość pola pod personalizację jest wystarczające. Zawsze wymagamy przesłania wizualizacji personalizacji – pozwala to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po spersonalizowaniu i uniknąć pomyłek.
 • perforacja - zawsze wymagamy przesłania wizualizacji miejsca perforacji (przebiegu linii perforacji). Podobnie jak w przypadku personalizacji - pozwala to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po sperforowaniu i uniknąć kosztownych pomyłek.
 • cięcie specjalne (ploter, sztancowanie) - sprawdzamy prawidłowość pliku z wzorem nacinania/wykrojnika
Nasi graficy posiadają duże doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie analizy pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również reagujemy - grafik może ustawić „błąd pliku”.

Czego nie sprawdzamy!

 • treści merytorycznej
 • grafika, tekst w tym jakość i poprawność przygotowania kodów kreskowych, QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia
 • walorów estetycznych projektu
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,
 • poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated)
 • układu użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy prac góra/dół
 • czy projekt zawiera niestandardowe kolory klienta z palety barw użytkownika

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 2mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania) – proszę w czasie składania zamówienia w polu „uwagi” poinformować nas o rezygnacji z całkowitej weryfikacji pliku, lub jego części.

Przygotowanie do druku

Podstawowe zasady przygotowania plików

 • W prawidłowym przygotowaniu pracy, pomogą Państwu makiety, które dostępne są w dziale POBIERZ.
 • Kolorystyka
  Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie koloru czarnego ze składowych C30%, M30%, Y30%, K100%.

  Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  - dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  - dla krojów dwuelementowych 10 pkt
  Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

  Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
  a) druk offsetowy:
  - na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): max 350%
  - na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): max 250%
  b) druk cyfrowy: 250%
  c) druk offsetowy na tworzywach PVC i PP: 250%

  Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów
  przy notesach:
  dla lini i kratek o grubości 0,1 pkt = 100%K
  dla lini i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej = od 20%K do 100%K

  Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39
 • Jeśli jakiś element projektu dochodzi do linii cięcia prosimy zrobić tzw. spady/nadlewki - zazwyczaj ich wymiar to 2mm z każdej strony. W niektórych produktach wymagamy większych spadów, informacje na ten temat zawiera wówczas makieta produktu. Kilka produktów z naszej oferty nie wymaga umieszczania spadów w projekcie (np. koperty i druk wielkoformatowy.
a) brak nadlewek w projekcie b) efekt - na użytku może zostać białe pole

Prosimy nie umieszczać zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów projektu (tekstów, logo itp.) - bezpieczna odległość to 3mm.

Projektowanie ułatwią Państwu przygotowanie przez nas makiety w dziale POBIERZ.

a) przy umieszczaniu np. tekstów zbyt blisko linii cięcia b) teksty te mogą zostać obcięte
 • Przed wysłaniem projektu prosimy zamienić wszystkie teksty na krzywe.
a) zmiana czcionek na krzywe (CorelDRAW - CTRL+Q) b) niezmienienie czcionek na krzywe spowodować może użycie przez system innej domyślnej czcionki, a tym samym popsucie projektu
 • Jeśli praca ma być przez nas przycięta do formatu, prosimy o umieszczenie w projekcie znaczników cięcia.
a) prawidłowe zastosowanie znaczników cięcia. b) ich brak może poskutkować nieprawidłowym przycięciem.
 • W przypadku zamówień na produkty jednostronnie foliowane, prosimy dokładnie określić stronę foliowaną.
 • W pracach dwustronnych bardzo ważne jest dokładne określenie prawidłowej orientacji względem siebie awersu i rewersu pracy. Obrót stron powinien być zgodny z zamieszczonym poniżej schematem. Ma to szczególnie znaczenie w przypadkach gdy np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową.
  Jeśli praca zawiera strony w różnych orientacjach (np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową) przesłany do nas finalny projekt musi zawierać strony w jednej orientacji (najlepiej awersu).


 • Prosimy pamiętać, że ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, prosimy więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.

Akceptowane formaty plików

PDF - Adobe Portable Document Format

Preferowany przez nas format plików przesłanych do druku. Format PDF powstał jako format wynikowy, mający zachować pełny wygląd dokumentu po wydrukowaniu.

Przygotowując prace w formacie PDF powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę aby:
 • wszystkie teksty były zamienione na krzywe (wyjątkiem jest przygotowanie pracy z personalizacją)
 • mapy bitowe zawarte w projekcie były odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor).
 • praca była przygotowana w trybie kolorów CMYK.
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu.
Akceptujemy także:

- formaty wektorowe - zapewniają najwyższą jakość drobnych elementów wektorowych, tekstu i linii:

CDR - Plik z wektorowego programu CorelDraw do wersji X5

Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

UWAGA. Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. W związku z powyższym nasza drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw.

AI - Plik z wektorowego programu Adobe Illustrator do wersji CS5 (v.15).

Wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony. Istotne elementy grafiki (ramki, teksty) odsunięte od linii cięcia min 3mm. Teksty koniecznie zamienione na krzywe a tryb kolorów ustawiony na CMYK. Jeżeli w pliku będą osadzone grafiki/mapy bitowe powinny być przygotowane w kolorystyce CMYK w rozdzielczości min 300dpi i nie mogą być zlinkowane.

EPS - Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0).

Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

- mapy bitowe - najwygodniejszy sposób przygotowania prac fotograficznych bez elementów wektorowych:

JPG - Jest to skompresowany format pliku TIF.

Pliki zajmują mniej miejsca w związku z tym czas przesłania ich internetem jest krótszy. Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.

TIF

Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał. Stosowanie 16-bitowej głębi kolorów jest zasadne tylko na etapie obróbki / korekcji grafiki, natomiast jest niedopuszczalne w plikach użytych do druku.

Projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu należy sprawdzić czy nie zawiera on takich elementów i usunąć je jeśli występują.

Nie akceptujemy:
 • grafiki z prezentacji internetowych bez przetworzenia nie nadaje się ona do zastosowań poligraficznych
 • prac z rozbarwieniami gotowych do naświetlania (PRN), na wyciągach barwnych lub w postaci wydruków

Lakier wybiórczy UV w projektach

Wymagania

Zaczynając pracę z projektem pamiętaj, że lakier nakładany jest metodą sitodruku przez co posiada pewne ograniczenia techniczne. Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być uszlachetnione lakierem uwzględnij wymagania:

 • najmniejszy element nie może być mniejszy niż 0,4mm;
 • odstęp między elementami nie mniejszy niż 0,5mm;
 • wielkość tekstu nie mniejsza niż 14pkt;
 • możliwe jest przesunięcie względem druku o 0,3mm;
Uwaga: Na tych samych elementach pracy nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Prosimy o niestosowanie takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Przygotowanie pracy w programach wektorowych (Corel, Illustrator)

 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 3. Teraz stworzysz maskę lakierowania. W tym celu skopiuj elementy projektu mające być lakierowane i wklej w tym samym miejscu na następnej stronie/obszarze roboczym tak aby zachować spasowanie.
 1. Maska lakierowania ma być jednolicie czarna. Usuń cienie i przejścia tonalne itp. (jeśli są zastosowane) a następnie nadaj dla wypełnienia i obrysu kolor K=100% (C=0 M=0 Y=0 K=100)
 1. Gotowy projekt możesz przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek stron/obszarów roboczych (osobno projekt do druku, osobno maska lakieru) Preferujemy jednak pliki w formacie PDF. Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go jako wielostronicowy PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profilów kolorystycznych. Koniecznie zachowaj kolejność stron:
 • str. 1 druk CMYK awers
 • str. 2 druk CMYK rewers
 • str. 3 lakier UV awers
 • str. 4 lakier UV rewers

Jeśli zamawiasz druk jednostronny lub np. lakierowanie tylko na rewers itp. wstaw w odpowiednim miejscu pustą stronę tak aby PDF zawsze miał cztery strony.

Przykładowe pliki

Zachęcamy do pobrania przykładowych plików w dziale POBIERZ by w pełni zapoznać się techniką stosowania maski na lakier UV w projektach.


Przygotowanie pracy w Adobe Photoshop

 1. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 2. Najlepszą jakość uzyskasz z grafiki wektorowej, jeśli jednak pracujesz w Photoshop zasady są podobne jak w programach wektorowych, z tym że maskę na lakier umieszczamy w osobnym dokumencie i zamieniamy ją na bitmapę o głębi jednobitowej.

a). W tym celu wybierz: Obraz > Tryb > Szarości i kliknij OK aby usunąć informacje o kolorze.

b). Teraz wybierz: Obraz > Tryb > Bitmapa i kliknij OK aby spłaszczyć warstwy. W oknie dialogowym wpisz: wyjście: 300 piks/cal, metoda: próg 50%

c). Na koniec wciśnij CTRL+SHIFT+S by zapisać jako TIFF bez kompresji obrazu.

Przykładowe pliki

Zachęcamy do pobrania przykładowych plików w dziale POBIERZ by w pełni zapoznać się techniką stosowania maski na lakier UV w projektach.

Podłoża przezroczyste - przygotowanie projektu

Wskazówki do przygotowania projektu do druku na przeźroczystym podłożu.

Druk na przeźroczystym podłożu umożliwia stworzenie projektu z nowymi walorami estetycznymi, tzn. można zaprojektować elementy przeźroczyste oraz nieprzeźroczyste. Elementy projektu, które mają być nieprzeźroczyste (na białym tle) należy poddrukować białą farbą podkładową (z wylączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). W tym celu należy odpowiednio przygotować projekt uwzględniający przeźroczystości.

Jak przygotować projekt z do druku na przeźroczystym podłożu?

 1. Cały projekt przygotowujemy w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "White" i umieszczamy na niej elementy, które mają być podrukowane białą farbą podkładową, tzn. mają być nieprzeźroczyste.
 2. Farby CMYK są transparente, więc jeśli chcemy uzyskać nietransparentną powierzchnię w CMYK należy ją poddrukować białą farbą (z wylączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). Obszary nie poddrukowane białą farbą będą transparente, np. czerwona powierzchnia będzie wyglądać jak czerwony filtr rozpraszający. Tych efektów nie możemy zobaczyć podczas projektowania. Dla lepszego zobrazowania tych efektów do rzeczywistych próbek drukowanych na przeźroczystym podłożu są dostępne na stronie projekty graficzne w dziale POBIERZ.

  Przykładowe pliki

 3. Elementy z którego będzie złożony projekt białego podkładu musi mieć zadany kolor specjalny o nazwie "White". Zalecane jest aby białe obiekty zawierały 100% koloru White, choć jest dopuszczalne zastosowanie pośrednich wartości White dla uzyskanie półprzezroczystego tła. Elementy "White" powinny mieć zadaną opcję "overprint" ("nadrukuj").
 4. Dla zobrazowania przybliżonego efektu końcowego można utworzyć niedrukowalną warstwę "tło" z szarą aplą i umieścić ją pod warstwami z projektem. Taki podgląd nie pokazuje jednak transparentności farb.
 5. Po zakończeniu projektu, warstwę "White" należy przenieść powyżej warstw z projektem w CMYK, i sprawdzić czy wszystkie białe elementy mają włączoną opcję "overprint" zarówno w wypełnieniu jak i obrysie. Można to łatwo sprawdzić włączając podgląd nadrukowania.
 6. Tak przygotowany projekt z białym kolorem należy przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, przy czym należy zwrócić uwagę aby plik pdf zawierał 5 kolorów, tzn. CMYK + White.

Kolor biały w projektach

Wskazówki do przygotowania projektu do druku z użyciem koloru białego na ciemnych podłożach.

Projekty na papierach ozdobnych, a zwłaszcza tych o ciemnym podłożu należy przygotować z dodatkowym kolorem specjalnym White. Elementy projektu, szczególnie te, które powinny pozostać jasne należy przygotować z białym poddrukiem. Na bardzo ciemnych podłożach można również projektować białe elementy lub teksty.

Jak przygotować projekt do druku z białym kolorem na papierze ozdobnym?

 1. Cały projekt przygotowujemy w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "White" i umieszczamy na niej elementy, które mają być poddrukowane białą farbą podkładową (dla uzyskania większej wyrazistości na ciemnym podłożu) lub elementy białe (np. białe napisy).
 2. Należy zwrócić uwagę, że kolorystyka pracy różni się w zależności od wybranego papieru. Na różnorodnych papierach ozdobnych (o odmiennej strukturze) farba wchłaniana jest w mniejszym lub większym stopniu. Przy ciemnych podłożach zastosowane kolory gamy CMYKOV giną, nie są czytelne i nie przebijają się przez kolor własny papieru. Dlatego też konieczny jest ich poddruk białą farbą (chyba, że zamysł projektowy jest inny). Ciekawe możliwości można uzyskać również stosując w projekcie elementy drukowane tylko białą farbą. Na ciemnych papierach (np. czarnych) są elementami wyraźnie kontrastującymi do koloru papieru, z kolei na niektórych papierach jasnych (np. Constellation Jade Satin) uzyskać można dzięki nim specyficzny efekt znaku wodnego. W doborze kolorystyki bardzo przydatny będzie wzornik papierów ozdobnych. Na każdej próbce wzornika wydrukowany jest ten sam wzór - w dwóch wersjach: CMYKOV oraz CMYKOV z białym poddrukiem.
 3. Elementy z którego będzie złożony projekt białego podkładu musi mieć zadany kolor specjalny o nazwie "White" (pisane dużą literą). Zalecane jest aby białe obiekty zawierały 100% koloru White, choć jest dopuszczalne zastosowanie pośrednich wartości White dla uzyskania białych przejść tonalnych. Elementy "White" powinny mieć zadaną opcję "overprint" ("nadrukuj").
 4. Po zakończeniu projektu, warstwę "White" należy przenieść powyżej warstw z projektem w CMYK (lub CMYKOV), i sprawdzić czy wszystkie białe elementy mają włączoną opcję "overprint" zarówno w wypełnieniu jak i obrysie. Można to łatwo sprawdzić włączając podgląd nadrukowania.
 5. Tak przygotowany projekt z białym kolorem należy przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, przy czym należy zwrócić uwagę aby plik pdf zawierał 7 kolorów, tzn. CMYKOV + White.

  Przykładowe pliki

Tłoczenie w projektach

Jak przygotować plik z tłoczeniem?

Tłoczenie, podobnie jak lakier wybiórczy UV pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny.

 1. Projekt pracy musi być przygotowany w programie wektorowym, takim jak Adobe Illustrator, Corel Draw itp. Po przygotowaniu podstawowego projektu, należy utworzyć dodatkową warstwę o nazwie "Tłoczenie", na której umieszczamy tylko obiekty, przeznaczone do tłoczenia. Maksymalny rozmiar elementu tłoczonego to 100 x 100 mm. Obiekty muszą mieć zadany kolor 100% CZARNY.
 2. Wszystkie linie muszą mieć szerokość co najmniej 2 punktów. Zalecany minimalny rozmiar czcionek to 14 punktów. Grubość linii w każdym miejscu elementu tłoczenia musi wynosić minimum 0,4 mm

  Instrukja tłoczenia:
 1. Koniecznie należy upewnić się czy elementy tłoczone są spasowane z główną warstwą wydruku i dodatkowymi elementami lakierowanymi UV. Tak przygotowany projekt należy dostarczyć w formacie otwartym (np. cdr lub ai) lub też zapisać do formatu PDF. Tłoczenie jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm przy efekcie końcowym.

  Poniżej przykładowe projekty z tłoczeniem do pobrania:


Ceny

Znaczną część składową ceny stanowi koszt wykonania matrycy tłoczącej, dlatego uwzględniamy to w cenie opcji. Państwa matryce, po pierwszym wykorzystaniu są u nas przechowywane i oznaczane. Można zatem skorzystać z nich wielokrotnie przy późniejszych projektach - nie płacąc już kosztów wykonania matrycy. Matryc tłoczenia nie można wykorzystać jako matryc do hotstampingu.

Hotstamping w projektach

Jak przygotować plik z hotstampingiem ?

Hotstamping, podobnie jak tłoczenie pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny.

 1. Projekt pracy musi być przygotowany w programie wektorowym, takim jak Adobe Illustrator, Corel Draw itp. Po przygotowaniu podstawowego projektu, należy utworzyć dodatkową warstwę o nazwie "Hotstamping", na której umieszczamy tylko obiekty, przeznaczone do hotstampingu. Maksymalny rozmiar elementu to 100 x 55 mm. Obiekty muszą mieć zadany kolor 100% CZARNY.
 2. Wszystkie linie muszą mieć szerokość co najmniej 2 punktów. Zalecany minimalny rozmiar czcionek to 14 punktów. Grubość linii w każdym miejscu elementu hotstampingu musi wynosić minimum 0,3 mm

  Instrukja hotstampingu:

 1. Istnieje możliwość wykonania hotstampingu "na spad". Rozwiązanie takie może być jednak zastosowane tylko na maksymalnie 2 sąsiadujących ze sobą bokach produktu.
 2. Koniecznie należy upewnić się czy elementy hotstampingu są spasowane z główną warstwą wydruku. Tak przygotowany projekt należy dostarczyć w formacie otwartym (np. cdr lub ai) lub też zapisać do formatu PDF. Hotstamping jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm przy efekcie końcowym.

  Uwaga: Na tych samych elementach pracy nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Prosimy o niestosowanie takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Ceny

Znaczną część składową ceny stanowi koszt wykonania matrycy hotstampingowej, dlatego uwzględniamy to w cenie opcji. Państwa matryce, po pierwszym wykorzystaniu są u nas przechowywane i oznaczane. Można zatem skorzystać z nich wielokrotnie przy późniejszych projektach - nie płacąc już kosztów wykonania matrycy. Matryc hotstampingowych nie można wykorzystać do tłoczenia.

Personalizacja - przygotowanie pracy

Kilka słów o personalizacji

Opcje personalizacji pozwalają na dodanie indywidualnych elementów na każdej karcie w nakładzie. Umożliwiają naniesienie na karty informacji takich jak np. numery seryjne, imiona i nazwiska, dodatkowe oznaczenia czy też grafiki - różne dla każdej karty w nakładzie. Ma to szczególne znaczenie, kiedy biznes karty mają być użyte jako karty klienta czy też identyfikatory. Nie jest konieczna personalizacja całości nakładu. Personalizacja wydłuża czas realizacji zamówienia na produkt o 3 dni robocze

Jak wykonywana jest personalizacja

Karty plastikowe (w dwóch formatach: 85 x 54 mm; 80 x 55 mm) drukujemy na maszynie KBA Genius 52UV. Po wydruku arkusza i pocięciu go, karty układane są następnie na makiecie montażowej. Ich personalizacja wykonywana jest na ploterze MIMAKI UJF-3042. W zależności od wyboru sposobu personalizacji montaże personalizacyjne tworzone są przez naszych grafików na podstawie przysyłanych baz danych. W przypadku niektórych personalizacji konieczne jest przygotowanie przez Państwa pełnego montażu wszystkich kart (gotowych arkuszy personalizacyjnych).

Pasek do podpisu

Na projekcie biznes karty dodatkowo zostaje nadrukowany białą farbą pasek, dzięki czemu na karcie można umieścić odręczne informacje, np. podpis. Podobne rozwiązanie można znaleźć na kartach kredytowych, z tą różnicą, że u nas pasek jest nadrukowany - przy standardowych kartach jest on naklejany, aby można było w tym miejscu swobodnie pisać).

Przykładowy projekt z paskiem do podpisu.

Przygotowanie projektu z paskiem do podpisu

Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "PERSONALIZACJA" i umieszczamy na niej element lub elementy, które mają być pokryte białą farbą. Wszystkie elementy, które będą zawarte na tej warstwie zostaną nadrukowane na kartach białą farbą o 10 % transparencji. Zalecane jest, aby pod paskiem w projekcie pozostało białe tło, dla lepszego efektu wizualnego. Minimalna wysokość paska powinna mieć 8 mm, jednak zalecamy 10 mm. Element - pasek powinien być spasowany z elementami CMYK umieszczonymi w projekcie i mieć nadany kolor specjalny (spot) 100% White.

Tak przygotowany projekt z personalizacją można przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, lecz w takim przypadku trzeba rozdzielić projekt CMYK z projektem paska np. poprzez przeniesienie projektu paska na następną stronę. Należy przy tym zwrócić uwagę aby projekt CMYK i pasek pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie.

Przykładowy projekt z paskiem do podpisu:

Proste dane personalne, numeracja, kody kreskowe

W tym rodzaju personalizacji na projekt nanoszone są proste dane personalizacyjne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie jeśli chcemy kolejne karty ponumerować lub zamieścić na nich imiona, nazwiska, adresy, kod kreskowy lub inne podstawowe dane identyfikujące. Personalizacja wykonywana jest na podstawie bazy danych przysyłanej przez klienta.

Przygotowanie projektu z danymi personalnymi

Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. W przypadku umieszczania na projekcie danych personalnych oraz kodu kreskowego trzeba przygotować w osobnym pliku bazę danych. W zależności od zróżnicowania rekordów pod względem stylu i wielkości czcionki - dane personalizacyjne muszą być umieszczone w osobnych polach w odpowiedniej kolejności, spójnej z projektem.

Nie akceptujemy plików, w których dane zapisane są w formie jednolitej (np. wypisane kolejno w edytorze tekstu). Przyjmujemy tylko i wyłącznie bazy danych w formacie .XLS lub formacie możliwym do zaimportowania w Microsoft Excel. Baza danych musi zawierać tylko informacje tekstowe.

Kody kreskowe

Istnieje możliwość generowania kodów kreskowych w następujących rodzajach: EAN-13, Kod 128, Kod 39. W przypadku innego rodzaju kodu konieczne jest samodzielne wygenerowanie oraz montaż personalizacji na makiecie.

Numeracja

W przypadku numeracji kart, wystarczy podać zakres numeracji, np. 0001 - 0500.

Przykładowa BAZA DANYCH.

Dane personalizacyjne na projekcie

Na osobnej, niedrukowalnej warstwie nazwanej PERSONALIZACJA umieść wszelkie teksty, które mają być danymi personalnymi. Wpisz na projekcie dane pierwszego rekordu z bazy, np. pierwszego klienta. Dane te muszą być napisane czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie). Klient określa rodzaj czcionki, pożądaną wielkość, kolor, styl (np. pogrubienie lub pochylenie). W innym przypadku zastosowana zostanie standardowa czcionka Arial (wielkość wg naszego uznania). Lista czcionek, które można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych czcionek powszechnie stosowanych:

 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • Verdana

W przypadku innych czcionek konieczne będzie dosłanie wybranej czcionki do zamówienia. Uwaga: Minimalna wielkość czcionki to 5 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie musisz wziąć pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków.

Rozmieszczenie personalizacji

Białe powierzchnie przygotowane pod miejsca, w których mają znaleźć się dane personalne, powinny być większe od umieszczanego tekstu / numeracji / kodu o przynajmniej 2 mm z każdej strony.

Tak przygotowany projekt z personalizacją można przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do PDF, lecz w takim przypadku trzeba rozdzielić projekt CMYK z projektem personalizacji np. poprzez przeniesienie projektu personalizacji na następną stronę. Należy przy tym zwrócić uwagę aby projekt CMYK i personalizacji pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie. Proszę pamiętać aby nie zamieniać czcionek na warstwie PERSONALIZACJA na krzywe. Pliki: z projektem i bazą danych należy wysyłać spakowane razem w archiwum RAR lub ZIP.

Przykładowy projekt z danymi personalnymi:

Grafika, logo, zdjęcia w personalizacji

Ten rodzaj personalizacji umożliwia nadruk dowolnych danych personalizacyjnych takich jak zdjęcia (legitymacje), zróżnicowane grafiki, logotypy, teksty w dowolnej czcionce. Na karty możemy nadrukować zupełnie odmienne elementy. Cała personalizacja wykonywana jest na podstawie arkuszów personalizacyjnych przygotowywanych całkowicie przez klienta.

Przygotowanie personalizacji zawierającej inną grafikę np. zdjęcie, logo Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. Zalecamy pozostawienie białych powierzchni pod miejsca, w których mają znaleźć się zdjęcia. Ten projekt drukowany będzie na maszynie KBA Genius 52UV. Dla zobrazowania finalnego efektu można nałożyć na osobnej, niedrukowalnej warstwie PERSONALIZACJA dane personalizacyjne pierwszego rekordu (np. zdjęcie, imię i nazwisko, nr, dodatkową grafikę).

Biznes Karty po wydrukowaniu na KBA Genius i pocięciu układane są na matrycy personalizacyjnej. Dane personalizacyjne nadrukowywane są na biznes karty za pomocą plotera MIMAKI UJF-3042 na podstawie plików z arkuszami zawierającymi dane personalizacyjne. W przypadku personalizacji zaawansowanej konieczne jest przygotowanie wielostronnicowych plików PDF z samymi danymi personalizacyjnymi. Należy przygotować poszczególne rekordy na osobnych stronach PDF (tylu, ile wynika z zamówionej ilości). Przykładowo, jeśli chcesz spersonalizować 50 sztuk biznes kart - musisz przygotować 50-stronnicowy plik PDF, gdzie każda ze stron będzie zawierała dane personalizacyjne jednego rekordu (np. jednej osoby).

W przypadku personalizacji zaawansowanej przyjmujemy tylko i wyłącznie pliki w formacie PDF. Konieczne jest dokładne spasowanie elementów personalizacyjnych z ogólnym projektem CMYK. Jeżeli dane personalizacyjne nanoszone będą na tła inne niż białe zalecany jest ich poddruk białą farbą (osobna warstwa WHITE w wielostronnicowym pliku PDF). Projekt biznes karty przysłany musi być w formacie cdr, ai lub pdf. W osobnym pliku przysłane muszą być pliki z danymi personalizacyjnymi (tylko format PDF). Należy koniecznie zwrócić uwagę aby projekt CMYK i arkusza z danymi personalizacyjnymi pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie. We wszystkich plikach czcionki muszą być zamienione na krzywe. Pliki: z projektem i arkuszami personalizacyjnymi, ze względu na wielkość zalecamy dostarczać poprzez serwer FTP.

Przykładowy projekt z grafiką personalizowaną i arkusz personalizacyjny: