Papiery firmowe

Papier firmowy ma duży wpływ na budowanie profesjonalnego wizerunku oraz zgodnej identyfikacji graficznej. Wszelkie dokumenty i faktury drukowane w firmie, a przekazywane klientom, warto sporządzać na papierze z identycznym firmowym motywem, co tworzy spójny wizerunek u odbiorców.